Những người làm dâu

13:58 25/05/2017

Tôi và mẹ ngồi lặng im. Bên cạnh chúng tôi, người đàn bà nằm xõa tóc. Mấy tờ vàng mã đặt lên trán phủ kín khuôn mặt gầy guộc. Tôi không khóc, chỉ thấy thoáng buồn. Mẹ chồng tôi đã chết, từ mai tôi sẽ như thế nào? 

Ý kiến bạn đọc