Nhóm lửa thiêu thân

09:46 22/06/2017

Các cụ ngày xưa vẫn nói: Cả nể thì to bụng! Nhưng cái trò này có cả nể cũng chẳng thể to bụng được. Sợ gì chứ! Dù gì thì cũng chỉ là giao tiếp trên điện thoại, ông ta chẳng thể biết Ngư Anh là ai, và  nàng cũng đâu có gặp ông ta mà sợ sẽ gặp rắc rối? Kiểu gì thì nàng cũng vẫn là một người vô hình.

Ý kiến bạn đọc