Nhớ trừ lương tôi

08:09 16/12/2017

Vào những thời điểm bất thường, giám đốc hay đi kiểm tra đột xuất đơn vị của mình.

Ý kiến bạn đọc