Nhà có chó dữ

08:35 14/05/2018

Mùa đông năm ngoái, sếp hạ cố đến thăm nhà ông. Sau tiệc rượu đãi đọa, ông dẫn sếp ra vườn thưởng lãm cây cảnh. Ông ngỏ ý biếu sếp bất cứ cây nào sếp thích. Trong khuôn viên nhà ông có vài chục loại cây cảnh đủ cả thế trực, thế hoành, rồi phụ tử, tam đa, ngũ phúc... Cây nào cũng đẹp cũng có giá từ vài chục triệu đến vài tỷ. Thế quái nào sếp lại chỉ kết “đại lão”. 

Ý kiến bạn đọc