Người vác tù và

08:00 31/07/2017

Lão làm nghề hoạn lợn. Chẳng biết lão học cái nghề này từ bao giờ và ai là người truyền nghề cho lão? Với lại, thời buổi trăm công nghìn việc, ai rỗi hơi mà quan tâm cho mệt xác. Chỉ biết lão hoạn xong mà lợn chê cám hoặc lăn ra chết thì cứ việc chẻ cổ lão ra mà bắt đền. 

Ý kiến bạn đọc