Người lạ người quen

08:17 18/10/2018

Líu đưa tay quàng qua người chồng. Nóng quá! Nóng rừng rực như lửa! Líu vội vàng ngồi dậy đặt tay lên trán Biều. Trán nóng hầm hập. Mồ hôi Biều vã ra như tắm. Líu lay gọi, Biều ú ớ nói mơ vài tiếng rồi mở mắt. Biều gắng sức thều thào.

Ý kiến bạn đọc