Người đàn ông hoàn hảo

08:00 17/06/2018

Một người đàn ông hoàn mỹ như thế thì trên thế giới này chỉ có một thôi. Vậy làm sao mà anh quen biết ông ta? 

Ý kiến bạn đọc