Người cảnh sát liêm chính

08:01 02/09/2017

Viên cảnh sát trầm tư một hồi lâu, ông ta phải đối mặt với một quyết định quan trọng nhưng rất khó khăn mà ông ta phải làm trong cuộc sống...

Ý kiến bạn đọc