Muốn thể hiện đâu dễ

08:14 18/01/2019

Ban tôi vừa có nhân viên mới, đó là Tiểu Triệu, trẻ tuổi và có vẻ khí khái, ngang tàng.

Ý kiến bạn đọc