Tưởng nhớ anh linh cụ ngoại Hai Hiên cùng các nghĩa sĩ trong khởi nghĩa Hà Thành đầu độc, nhân dịp Kỷ niệm 110 năm, 27/6/ 1908-27/6-2018

Một bước vào sử xanh

09:19 28/06/2018

Tùng! Tùng! Tùng… Nhịp trống cầm canh như thúc vào ngực, vào tim… Lại một thời khắc quý báu tuột trôi. Chỉ còn hơn một canh giờ nữa, Hai Hiên sẽ tự đi nộp mình cho quân Pháp để đổi mạng cho tất cả họ Nguyễn và toàn dân của làng Cao Xá Trung, phủ Hoài Đức.

Ý kiến bạn đọc