Mèo mả gặp gà đồng

08:37 27/03/2018

Hằng ngày Rolf Smits làm việc trong Phòng Kế toán của một công ty xây dựng ở thành phố Frankfurt trên sông Main. Với lối sống đơn điệu, thậm chí Rolf Smits không có bạn bè cũng như các sở thích riêng nữa.

Ý kiến bạn đọc