May và rủi

08:03 02/05/2017

Khi mặt trời sắp tắt, lão Thạch cũng từ trong thành phố trở về.Hai tay lão ta trống không, mặt đỏ tía tai, miệng thì lảm nhảm điều gì đó.

Ý kiến bạn đọc