Mấy năm trước

13:33 25/05/2017

Một người bà con xa của tôi đến thăm, theo lệ, tôi phải mời anh ta ăn một bữa cơm.

Ý kiến bạn đọc