Mắt thật và mắt giả

08:58 21/01/2018

Mấy hôm nay, Tiểu Lưu vô cùng buồn phiền, dù ở cơ quan hay đã về nhà đều thở ngắn, than dài. Tiểu Lưu và Đại Lý là bạn học, sau khi tốt nghiệp đều cùng vào làm trong một cơ quan. Không biết tại sao, gần đây Đại Lý cứ lên như diều, mới đây nhất là lên Phó Cục trưởng, còn Tiểu Lưu vẫn là một nhân viên quèn.

Ý kiến bạn đọc