Mật chiêu của các bà vợ

08:00 01/07/2017

Trong một lần bạn học tụ hội với nhau, bốn người ngồi cùng một bàn là Đại Mỹ, Nhị Mạn, Tam Hoa và Tứ Quyên trò chuyện về những đức ông chồng của mình. Trong bốn người thì ba người có nỗi khổ tâm riêng. 

Ý kiến bạn đọc