Lão Sủng

08:00 03/04/2017

Từ ngày vợ hắn đi làm Ôsin bên Hàn Quốc gửi tiền về, hắn ra bộ ra dạng, cái gì cũng phải oai, phải oách, phải “hơn người” hắn mới chịu! Thì đành rằng “mạnh về gạo, bạo về tiền” nhưng cũng phải “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay” chứ. Sao mà chóng quên thân phận nghèo hèn của mình đến vậy...

Ý kiến bạn đọc