Làng cung nữ

08:41 04/07/2016

Chàng đánh cá Đan Liêu không thể nào rứt khỏi đầu óc ý nghĩ: Mình đã gặp một xóm Tiên… Không Tiên sao lại nhiều con gái đẹp thế được. Mà các bà già cũng đẹp...

Ý kiến bạn đọc