Kẻ báo thù

08:42 22/04/2018

“Hay mình thách nó đấu súng? - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Sigaev. - Nhưng như thế thì quá nhiều danh dự cho giống chó ấy...”.

Ý kiến bạn đọc