Huyền sử

08:11 11/07/2017

- Đất này đã quá điêu linh, đừng vì hân hoan mà khiến muôn dân phiền nhiễu. Lo lấy việc khôi phục mùa màng ruộng bãi làm điều kíp...

Ý kiến bạn đọc