Hú vía

11:14 05/07/2018

Một nhóm bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, họ muốn gặp gỡ nhau thường xuyên để trò chuyện và chơi các trò chơi. Những lúc ấy, đàn ông thì túm tụm chơi bài hoặc những trò chơi họ thích, còn phụ nữ thì tụ tập trong nhà cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Họ cứ lần lượt xoay vòng đến từng nhà nhau như vậy đã thành lệ.

Ý kiến bạn đọc