Hoa Chăm Pa không tuổi

16:48 23/10/2017

Năm 1980, tôi là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hôm đó là ngày Chủ nhật, tôi lên thư viện mượn cuốn truyện thơ dân tộc Tày "Khảm hải" (Vượt biển) làm bài tiểu luận. Vừa bước đến sân A5, tôi ngạc nhiên thấy mấy tốp sinh viên chạy tán loạn. Có mấy nam sinh viên Lào xách xô, chậu chạy theo… 

Ý kiến bạn đọc