Giấu đầu hở đuôi

08:36 14/05/2018

Họa sĩ Trịnh Lao Thạch nhận được tiền nhuận tranh 25 vạn tệ ở Thượng Hải về, đi gửi tiết kiệm đứng tên người bạn thân là Uông Nghĩa Giao để giấu vợ. Tưởng mọi chuyện yên ổ, không ngờ...

Ý kiến bạn đọc