Giải pháp thông minh

08:36 04/10/2019

Ít lâu nay, Huệ Tử luôn thấy rất bực mình chỉ vì con gà mái của nhà thím Trương Đại hàng xóm. Ngày nào nó cũng mò sang sân nhà rồi lẻn vào vườn rau nhỏ của nhà Huệ Tử, mổ cho rau cỏ nát bươm khiến vườn rau của thím gần như biến dạng hoàn toàn.

Ý kiến bạn đọc