Dưới thảm hoa vàng

07:26 12/09/2018

Sáng nay, vườn nhà hoa mướp lại nở vàng miên dại. Đúng ngày xá tội vong nhân tôi rước vong bà tôi lên chùa. Bà đi đã bảy bảy bốn chín ngày.

Ý kiến bạn đọc