Dưới chân núi Đá Ô

09:00 20/06/2019

Nghe tin Chẻo Kim Sun – anh bạn thân nhất của tôi hồi còn học Đại học Văn hóa sắp lấy vợ, tranh thủ hai ngày nghỉ, tôi tức tốc xách ca táp, trèo lên xe ca về Sìn Hồ thăm bạn.

Ý kiến bạn đọc