Đóng cửa mài dao

08:42 03/12/2018

Tỉnh và thành phố vừa ngưng đợt “chỉnh đốn tác phong làm việc” kéo dài hơn một năm thì huyện lại bắt đầu đợt chỉnh đốn tác phong ba tháng. Nhiều người phàn nàn rằng, mình công tác tốt như thế, có gì mà phải chỉnh đốn nữa!

Ý kiến bạn đọc