Đồng bảng Anh

08:06 18/12/2017

Trưởng khoa Trần có ấn tượng rất không tốt với nước Anh. 15 ngày đi Anh lão cơ hồ mắng mỏ cả 15 ngày.

Ý kiến bạn đọc