Di chúc

08:00 13/06/2016

Thầy cô và các bạn yêu quý: Lúc mọi người nhìn thấy bức thư này, tôi đã rời xa thế giới cõi tục này. Trong cõi thiên đường lại có nhiều hơn một tiến sĩ.

Ý kiến bạn đọc