Đại gia và nhà thiết kế

08:21 03/12/2017

Tiểu Lạc từng có một khách hàng- một thổ hào chủ một tòa biệt thự, cứ sửa đi, sửa lại trong sáu năm liền. Lạ một điều là, biệt thự tuy lớn nhưng chu kỳ tu sửa cứ kéo dài bất tận.

Ý kiến bạn đọc