Cuộc thanh tra định kỳ

13:19 01/12/2017

Cứ theo định kỳ lại có một vài vị thanh tra viên đến cửa hàng chúng tôi. Và như các bạn biết đấy, ở cửa hàng chúng tôi, cũng như nhiều cơ sở thuộc sở hữu nhà nước thời “hậu cải cách”, trung bình mỗi năm có hàng chục các cuộc thanh tra - từ những phái đoàn trực thuộc các cơ quan quản lý khác nhau.

Ý kiến bạn đọc