Công việc mới

08:21 05/08/2019

Một hôm, hết giờ làm việc, lão Trương hối hả từ công ty trở về nhà. Vừa đến cổng tiểu khu thì cậu gác cổng là Tiểu Lý vẫy tay, gọi giật lại: “Chú Trương! Có người đang tìm chú đây này!”.

Ý kiến bạn đọc