Chuyện từ một câu đùa

09:48 30/05/2018

Cơn giận trào bật, hai tay ông Độ cầm lái chếnh choáng, chiếc xe cứ quặt bên này rồi quặt sang bên kia, bà Thoại tái mét mặt mỗi khi như sắp bị hất tung ra khỏi ghế. 

Ý kiến bạn đọc