Chùm truyện vui

08:06 10/06/2017

Mọi người đều vô cùng vui mừng vì mình đã được lên Thiên đường, được lên Thiên đường đã chứng minh rằng ở dưới thế gian họ là những người tốt. Một điều vui mừng nữa là họ được nhìn thấy Thượng đế, họ thi nhau chào hỏi Thượng đế.

Ý kiến bạn đọc