Cái lợi của bệnh tiểu đường

07:57 20/07/2018

Vụ Phó Vụ Tổ chức và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật - Tuyên giáo được huyện giao thành lập tổ khảo sát để tổ chức thi tuyển chọn cán bộ đề bạt vào chức danh Phó khoa của Cục Xây dựng. Đối tượng có đủ điều kiện là 12 cán bộ phụ trách các phòng, ban trực thuộc.

Ý kiến bạn đọc