Cái ghế Tư Lu

08:48 12/05/2017

Sáng sớm, Tư Lu đưa vợ đi đẻ. Nhà nghèo, Tư Lu giăng lưới cắm câu còn vợ làm thuê làm mướn, chắt bóp cả năm được ít tiền, vợ chồng gói ghém dìu nhau đến bệnh viện. Tiền chỉ đủ đóng viện phí, không dám ăn uống nên khi trở dạ, vợ Tư Lu rặn một hồi thì kiệt sức, lả đi, mặt xanh rờn. Bác sỹ hỏi biết kiệt sức do đói, vội chạy mua sữa và cơm cho sản phụ. 

Ý kiến bạn đọc