Cái chết của con húng nhại

08:52 11/06/2018

Tôi phát điên với một đống email thắc mắc, chê trách một số bài diễn thuyết của tôi không hấp dẫn, xuống cấp, khô khan, khuôn sáo…và một đống thứ lý do chê trách khác. Uy tín của tôi đang giảm. 

Ý kiến bạn đọc