Bảo vật gia truyền

08:02 30/04/2017

Có ông nhà giàu nọ, sinh được một quý tử rất đần độn, đến nỗi mỗi lần ông ta chuẩn bị đi đâu đều phải dặn dò cậu con thật kỹ lưỡng, nếu có khách đến hỏi thì phải trả lời như thế nào. 

Ý kiến bạn đọc