Bão tơ hồng

08:11 07/01/2019

Người ta đồn rằng mẹ chồng Cúc là người cứng bóng vía nhất vùng. Đất nhà bà là đất dữ, bao người đến đấy ở đều phải bỏ đi, chỉ có bà là trụ được. Nhiều lời xì xầm đến tai nhưng bà chỉ cười. 

Ý kiến bạn đọc