Anh hiểu các chú rồi!

08:03 23/09/2017

Nghe vợ nói, ông Hách vỗ đánh đét bàn tay vào đùi rồi thốt lên: "Đúng, đúng, hay... tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mình vốn là người hào hiệp, quảng giao, bạn bè tốt bụng không dưới 1 tá, bình thường họ rất kính nể, hễ có dịp gặp nhau là một điều anh hai điều em, nghe cứ ngọt sớt. Hơn thế, mình đối xử với bạn bè rất thoáng và hào phóng, bây giờ con mình ốm đúng là lúc họ trả ơn rồi...".

Ý kiến bạn đọc