Án trong án

08:37 30/07/2018

Cô Palliser là thợ may ở trong thôn, mọi người đều nói cô có tay nghề khá. Buổi chiều một ngày, Palliser mang quần áo đã may xong cho bà Ribbeno. Trước đây cô và bà Ribbeno cùng làm giúp việc cho các gia đình có tiền, bà làm đầu bếp còn cô làm tạp công, hai người quen nhau từ đấy. 

Ý kiến bạn đọc