Trung tướng Hồng Cư và những ký ức bảo vệ Lễ Độc lập

09:30 02/09/2006

Hơn 60 năm đã trôi qua, người Trung đội trưởng tự vệ chiến đấu cứu quốc được vinh dự tham gia bảo vệ Lễ Độc lập 2/9/1945 Phạm Hồng Cư nay đã ở tuổi 80, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn. Nghe tôi hỏi chuyện về thời kỳ nước ta mới giành được độc lập, ông trở nên phấn chấn lạ thường, sôi nổi như thời trai trẻ.

Ý kiến bạn đọc