Người tận tuỵ phục vụ cách mạng và Bác Hồ

10:00 28/08/2006

101 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ ngày đầu thành lập, từng được gần gũi, giúp việc đồng chí Vương (Bác Hồ) những năm Người hoạt động ở Trung Quốc. Đó là cụ Cao Hồng Lãnh, người được nhiều cán bộ, nhân dân kính trọng gọi là "Đại lão bên Tây Hồ".

Ý kiến bạn đọc