Ngày ấy ở quê dừa

16:00 14/09/2006

Chúng tôi rời Mật khu Bời Lời vào đêm NOEL năm 1969 về bám trụ ở một địa bàn xa tít phía bên kia dòng Cửu Long, nhằm đảm bảo giữ vững liên lạc với các lưới điệp báo nội thành. Vì thời điểm đó, sau Mậu Thân, chiến trường Đông và Tây Bắc Sài Gòn nằm trong vùng trọng điểm “Chiến tranh hủy diệt” của địch.

Ý kiến bạn đọc