Mối tình huyền thoại bên dòng Bến Hải

14:00 14/09/2006

Biết tin ông Châu trở thành công an vũ trang đóng ngay trên bờ Bắc cầu Hiền Lương, bà Dĩnh hàng ngày đem quần áo ra sông Bến Hải giặt, hoặc mò cua bắt ốc, cố tìm chỗ nào gần cầu nhất để mong sao nhìn thấy chồng.

Ý kiến bạn đọc