Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử

14:00 16/09/2006

Ở trung tâm Hà Nội có ngôi nhà mà giờ đây đã trở thành di tích lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Tại đây, Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Năm tháng trôi đi, căn nhà đó vẫn trường tồn cùng cùng những trang sử vẻ vang của non sông đất nước còn người chủ căn nhà giờ đã ở vào tuổi 93 song trời vẫn phú cho bà sự minh mẫn đến lạ kỳ.

Ý kiến bạn đọc