Chúng tôi đã từng biểu diễn trước họng súng quân thù

14:11 28/12/2005

Đầu năm 1973, Đoàn Văn công Công an Nhân dân vũ trang chúng tôi được lệnh vào chiến trường Quảng Trị để biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ý kiến bạn đọc