Đêm Sinh Tồn

08:10 18/03/2016

Có anh lính đảo Sinh Tồn trong ca gác
Khi mùa xuân đang đến cận kề
Súng chắc trong tay tim hướng về Đất Mẹ
Sóng biển rì rầm như đang lắng nghe

Ý kiến bạn đọc