Tặng họa sỹ NPB

Xem tranh

08:13 29/03/2019

Sau tấm choàng sắc ẩn hiện màu người đàn bà
nàng nói với thế gian vô thanh
những ký tự không dễ tìm trên mặt phẳng
dụ mê vào thế giới khác.


Ý kiến bạn đọc