Với Khau Vai

08:02 05/12/2016

Chén này uống với Khau Vai
Để mai xuống núi dặm dài phôi pha
Chén này uống với người xa
Dẫu rằng biết đã làm bà làm ông

Ý kiến bạn đọc