Viếng Đền Hùng

07:41 11/04/2017

Những bàn chân Giao Chỉ
Mài mòn đá núi Hy Cương
Nhớ nguồn, chim bay về tổ
Phong Châu xa mấy dặm đường?...

Ý kiến bạn đọc